interior de la Guarderia Rierol

La Nostra Escola

L’escola infantil Rierol és un centre que fa més de 25 anys que està destinat a l’educació del nen de 3 mesos a 3 anys.

La nostra escola pretén que el nen i la nena gaudeixin plenament de la seva infantesa. Tot està pensat per a l’atenció dels més petits, l’estreta relació amb l’educador/a i els altres nens, el nombre limitat de nens per grup, les activitats, etc., tot ajuda a desenvolupar la personalitat, a adquirir els hàbits d’autonomia i les capacitats pròpies de cada edat i cada nen.

Professorat
L’escola infantil està atesa per professionals en l’educació per a la primera infantesa.
Els nens, distribuits en grups, estan a càrrec d’un educador/a.
– de 0 a 1 any
– de 1 a 2 anys
– de 2 a 3 anys

Relació professorat – pares
Per a la nostra escola és molt important la relació del professorat amb els pares.
Cada dia el professor/a tindrà contacte directe amb aquests per a poder comentar les incidències del seu fill.
En cas de que algun pare desitgi aprofundir sobre qualsevol tema relacionat amb el seu fill, tot el professorat i la Direcció està a la seva disposició.

Horari Escolar
Matins:
de 2/4 de 8 a 8 del matí (07.30 a 08.00) – permanències –
de 9 del matí a 3/4 d’1 del migdia (09.00 a 12.45) – horari escolar –
Tardes:
de 3 a 3/4 de 5 de la tarda (15.00 a 16.45) – horari escolar –
de 5 a 6 de la tarda (17.00 a 18.00) – permanències –

Servei de Menjador
És un servei obert als nens del centre durant tot el curs, que es pot utilitzar periòdicament o esporàdicament. Per a fer-ho d’aquesta última manera cal avisar el dia abans.
Si un nen ha de fer algun règim específic, ens heu d’avisar mitjançant l’agenda i cal que ens digueu la causa, el tipus de dieta i la durada que ha de tenir. Igualment en els cassos d’al·lèrgies alimentícies.
Els menús se us aniran facilitant durant tot el curs.
Els nens que es quedin a dinar han de portar:
– 1 pitet, degudament marcat amb el nom
– 1 llençol mida bressol ajustable (cada dilluns)

Equip
És obligatori portar-lo complet i marcat. La roba (com abrics, jaquetes, bata…) ha de dur una tira per a poder penjar-la.
És imprescindible que aquesta roba sigui còmoda, per a poder facilitar l’autonomia de l’alumne.
Equip: 1 Bata / 1 Motxila.